ਆਪਣੀ ਅਗਲੀ ਨੌਕਰੀ ਅਤੇ
ਸਿਖਲਾਈ ਦਾ ਮੌਕਾ ਲੱਭੋ

ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਨੌਕਰੀ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ। ਬੀ.ਸੀ. ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਠੀਕ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਰਕਬੀਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੱਭਣ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਹੁਨਰ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰੋ ਜਾਂ ਨਵੇਂ ਕਰੀਅਰ ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ।

ਨਵੇਂ ਕਰੀਅਰਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰੋ

ਬੀ.ਸੀ. ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 1 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਅਤੇ ਉੱਚ-ਮੌਕਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵਰਕਬੀਸੀ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਕਰੀਅਰ ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਨਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ, ਜਾਂ ਨਵੇਂ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਨਵੀਂ ਨੌਕਰੀ ਲੱਭੋ

ਬੀ.ਸੀ. ਦੇ ਵਨ-ਸਟੌਪ ਜੌਬ ਬੋਰਡ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲੱਭੋ। ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਅਲਰਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ।

ਹੋਰ ਜਾਣੋ

ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਕਰੀਅਰ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲਗਾਓ

ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੌਜੂਦਾ ਤਜ਼ਰਬੇ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਕਰੀਅਰ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਪਣੇ ਹੁਨਰਾਂ, ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ 'ਤੇ ਲਗਾਓ।

ਹੋਰ ਜਾਣੋ

ਅਜਿਹਾ ਕਰੀਅਰ ਲੱਭੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇ

ਕਰੀਅਰ ਕੰਪਾਸ ਟੂਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪਤਾ ਲਗਾਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣੋਗੇ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਹੋਵੋਗੇ ਅਤੇ ਪਤਾ ਕਰੋ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਚ-ਅਵਸਰ ਵਾਲੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਹੋਣਗੀਆਂ।

ਹੋਰ ਜਾਣੋ

ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਸੇਵਾਵਾਂ

ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਅਪਾਹਜਤਾ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਮ ਦੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।

ਹੋਰ ਜਾਣੋ

young construction worker in an orange hardhat climbing up a ladder

ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸਸ਼ਿਪਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰੋ

ਬੀ.ਸੀ. ਦੇ 100+ ਹੁਨਰਮੰਦ ਟ੍ਰੇਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੰਗੀ-ਅਦਾਇਗੀ ਵਾਲਾ ਕਰੀਅਰ ਚੁਣੋ। ਆਪਣੇ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ।

ਹੋਰ ਜਾਣੋ

hands wearing garden gloves holding a trowel and digging in a garden

ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਵੋ

ਇੱਕ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਨਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ, ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਣ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ/ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸਸ਼ਿਪ ਦੇ ਮੌਕੇ ਲੱਭਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।

ਹੋਰ ਜਾਣੋ

man wearing a tight fitting beanie in a hoodie and wearing a mask looking down at a mobile phone

ਬੀ.ਸੀ. ਐਕਸੈਸ ਗ੍ਰਾਂਟ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ

ਬੀ.ਸੀ. ਪਬਲਿਕ ਪੋਸਟ-ਸੈਕੰਡਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਘੱਟ ਅਤੇ ਮੱਧ-ਆਮਦਨੀ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਗਾਊਂ, ਗੈਰ-ਮੁੜ-ਭੁਗਤਾਨਯੋਗ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਹੋਰ ਜਾਣੋ

woman wearing a grey hijab and mask using a laptop

ਫੰਡਿੰਗ, ਸਕੌਲਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਬਰਸਰੀਆਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰੋ

ਆਪਣੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਫਾਈਨੈਂਸ ਕਰਨ ਲਈ ਫੰਡਿੰਗ, ਲੋਨ, ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ, ਬਰਸਰੀਆਂ, ਵਜ਼ੀਫ਼ੇ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੱਭੋ।

ਹੋਰ ਜਾਣੋ

early childhood educator with young students

ਅਰਲੀ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ ਐਜੂਕੇਟਰ (ECE) ਸਹਾਇਤਾ ਫੰਡ

ਆਪਣੀ ਪੋਸਟ-ਸੈਕੰਡਰੀ ਅਰਲੀ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ ਐਜੂਕੇਟਰ (ਈਸੀਈ) ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬਰਸਰੀ ਫੰਡਿੰਗ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ।

ਹੋਰ ਜਾਣੋ

ਆਪਣੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਫਾਈਨੈਂਸ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਲੱਭੋ

ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਮਰਥਨ ਦਿਓ ਅਤੇ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਹੁਨਰ ਸਿੱਖਣ ਦੌਰਾਨ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਤਿਆਰ ਬਣੋ।

ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਲਈ ਵਾਧੂ ਮਦਦ ਲੱਭੋ

ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਲੱਭਣ ਵਿੱਚ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ — ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 55+ ਹੋ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਹਾਣੀ ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਵਾਧੂ ਹੁਨਰ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗੇ।

ਆਪਣੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰੋ

ਘਰੇਲੂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਅਡਲਟ ਬੇਸਿਕ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ (ABE) ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਵਿੱਚ 18 ਜਨਤਕ ਪੋਸਟ-ਸੈਕੰਡਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਟਿਊਸ਼ਨ-ਫ੍ਰੀ ਹਨ। ਸਕੂਲ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਵੀ ਟਿਊਸ਼ਨ-ਫ੍ਰੀ ABE ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੁਹੱਇਆ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਹੋਰ ਜਾਣੋ

ਵਿਕਲਾਂਗਤਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰੋ

ਫੰਡਿੰਗ, ਹੁਨਰ ਸਿਖਲਾਈ, ਕੰਮ ਦਾ ਤਜਰਬਾ, ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਤਕਨੀਕਾਂ ਪਾਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੌਕਰੀ 'ਤੇ ਵੱਧਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।

ਹੋਰ ਜਾਣੋ

ਇੱਕ-ਨਾਲ-ਇੱਕ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ

ਵਰਕਬੀਸੀ ਸੈਂਟਰ ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਲੀ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਅਤੇ ਉਸ ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਹਨ। ਵਰਚੁਅਲ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੋ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ ਵਰਕਬੀਸੀ ਸੈਂਟਰ 'ਤੇ ਇਕ-ਨਾਲ-ਇਕ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁੱਕ ਕਰੋ।

ਹੋਰ ਜਾਣੋ